Arı Poleninin Faydaları

POLEN

Polen ve Çiçek

Poleni anlatmadan önce gelin hep beraber önce çiçeği inceleyelim. Bir çiçekte; çiçeği bitkinin gövdesine bağlayan çiçek sapı, çiçek tomurcuk halindeyken onu dış etkenlere karşı koruyan çanak yapraklar, tozlaşmaya yardımcı olmak amacıyla canlı renkleri ve aromaları ile pek çok hayvanı kendine çeken taç yapraklar, çiçeğin erkek ve dişi organları ile çiçeğin çanak ve taç yapraklarının, erkek ve dişi organının üzerine dizildiği çiçek tablası bulunur.

Çiçeğin dişi organı, çiçeğin en iç bölümünde bulunur. Bir sürahiyi andıran dişi organ; dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşur. Polenler nemli ve yapışkan olan dişicik tepesine yapışarak burada çimlenir. Dişi organın en altındaki şişkin bölüme yumurtalık ismi verilir. Burada yumurta hücresi yer alır. Yumurtalıkta bir veya birkaç tane tohum taslağı bulunur. Dişicik tepesi ile yumurtalık arasındaki bölüme ise dişicik borusu denir. Dişicik borusu sayesinde çimlenen polen, yumurtaya ulaşır.
Bir çiçekte çok sayıda erkek organ olabilir. Çiçeğin erkek organı, sapçık ve başçık isimli iki bölümden oluşur. Başçık bölümünü çiçeğe bağlayan sap kısmının adı sapçıktır. Başçık bölümü ise dört kesecikten meydana gelir. Çiçek tozu yani polen taşıyan bu keseciklere, polen keseleri adı da verilir. Çiçekteki erkek üreme hücrelerine polen denir. Polenler olgunlaşınca polen keseleri patlar ve olgunlaşmış polenlerin çevreye yayılması ile tozlaşma, dolayısıyla da üreme süreci başlar.

Bitkinin genetik bilgisini içeren polenler, yuvarlak veya elips gibi değişik şekillerde, değişik boyutlarda ve değişik renklerde olabilir. Arılar, 6 ila 200 mm aralığında çok çeşitli çaplarda olabilen polenleri kovanın protein ihtiyacını karşılamak ve yavrularını beslemek için  toplarlar ve bunları petek gözlerinde depolarlar.

Arılar bir çiçeğe kondukları zaman, çiçek üzerindeki polen tozları arı üzerine yapışır. Arılar üzerlerine yapışan bu toz zerreciklerini salgıladıkları sıvı yardımıyla bacaklarına toplarlar ve bir araya getirirler ve tozlaşma denilen üreme olayına da katkıda bulunur. Tozlaşma, bitkinin erkek organında üretilen polenlerin çeşitli nedenlerle dişi organın tepecik bölümüne yapışması olayıdır. Döllenmenin ilk adımı olan tozlaşma sayesinde tepeciğe yapışan polenler, dişicik borusundan yumurtalığa inerek döllenmeyi sağlar. Bu polenlerin dişicik borusuna taşınması hava, su ve böceklerle olabilir. Tozlaşmayı sağlayan böceklerin başında arı gelir.

Arının sabah ne tür çiçeğe konarsa akşama kadar aynı tür çiçeğe konduğu yapılan araştırmalarla bilinmektedir. Arının topladığı polenin önemli bir miktarı arka ayaklarına yapışık olarak kovana gelir. Polenin ticari amaçla toplanması için arı yetiştiricilerinin kovanların girişlerine ekledikleri fırça benzeri tuzak ile arılar kovana giriş yaparken üzerlerindeki polenler girişteki tepsiye dökülür.

Polenin Baldan Farkı

Polen, arılar çiçeklerden nektar alırken vücutlarına yapışan ve arıların yavrularını beslemek, kovanın protein ihtiyacını karşılamak için topladıkları çiçek tozudur.  Polen arı tarafından sentezlenmemiş, herhangi bir işlemden geçmemiş bir besin maddesidir.

Bal bizzat arıların işleminden geçen bir besin maddesidir. Arılar tarafından çiçeklerden, bitkilerden ve meyve tomurcuklarından alınan nektarın, arıların bal midesi denilen organlarında invertaz enzimi sayesinde kimyasal değişime uğramasıyla oluşur.

Arı Poleninin Faydaları

Bilinen en eski besin takviyelerinden olan polenin eski Mısır ve Çin’e kadar uzanan bir kullanımı vardır. Tıbbın babası olarak bilinen Yunanlı hekim Hipokrat, poleni “ölümsüzlük yemeği” olarak nitelendirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda da baldan ve polenden gıda takviyesi olarak faydalanıldığı bilinmektedir.

Arı Poleninin Faydaları

Arı Poleninin Faydaları

Polen; protein, vitamin, mineral maddeler ve enzimler bakımından oldukça zengindir. Kovanlara zarar vermeden polen toplayan arıcılar, polen toplarken arılara da polen bırakmaya özellikle dikkat eder çünkü polen, arıların neslinin devamı için gereklidir.

Polenin; %55 karbonhidrat, %35 protein, %3 mineral ve vitaminler, %2 yağ asitleri içerdiği bilinmektedir.

Zengin bir besin kaynağı olan polenin faydalarından bazıları şu şekildedir:

 • Zayıf olanlar polen kürüne başvurabilir. Çünkü polen iştah açıcıdır.
 • Kabızlığı giderir, bağırsaklardaki tıkanmaları ortadan kaldırır. İnatçı ishalleri tedavi eder. Ayrıca bağırsak mikroplarını temizlediği bilinmektedir.
 • İnsanı rahatlatarak sinirliliği azaltır.
 • Kuvvet şurubu etkisine sahip olan polen, hastalıktan kurtulanları kısa sürede eski enerji ve canlılığına kavuşturur.Kansızlık çeken çocuklar için faydalıdır, kan yapımını arttırır.
 • Polende bulunan ribofilavinin görme üzerindeki etkisi büyüktür.
 • Polende bulunan aminoasitlerden kükürt içeren cytin, saçın gelişmesinde önemli rol oynar. Cytinin saç dökülmesini önlediği ve saç sayısını arttırdığı saptanmıştır.
 • Prostat hastalığında iyileştirici rol oynar.
 • Bir kahve kaşığı polen, öğütülüp taze yumurta sarısı ile karıştırılarak bir nevi güzellik kremi olarak kullanılabilir. Bu karışım hafif masajla yüze ve boyna sürülüp yarım saat beklenir, zamanı dolunca bol su ile yıkanır. Sonunda cilt, parlaklık ve tazelik kazanır.

Bu yazımızdan Bal kategorimize dönebilirsiniz.

Yorumlar

 1. Cansu
  Polenin faydaları maalesef Türkiye'de pek bilinmiyor. Oysa birçok ülkede bildiğiniz ilaç gibi kullanılıyor. Umarım Türk halkı da bir gün elindeki imkanların değerini bilir.
 2. Gölge Dijital
  İşinizde başarılar, başarılarınızın devamını dileriz.

Yorum Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.